Verstikt door cijfers

Flickr | Johnny Silvercloud

Door Jay Bonhof

I can’t Breathe, I can’t Breathe’ waren de laatste woorden die Eric Garner in 2014 kon uitspreken voordat hij letterlijk verstikte door een houdgreep van een politieagent. Deze woorden van Eric Garner werden uiteindelijk de strijdkreet van de Black Lives Matter beweging. Deze beweging strijdt tegen etnisch profileren, het harde handelen van politiekorpsen en ongelijkheid tussen rassen in het Amerikaanse strafrechtsysteem. Vanzelfsprekend richt deze beweging zich met name op de zwarte gemeenschap. Er zijn verschillende meningen en perspectieven te zien als reactie op deze beweging. Eén daarvan die het meest bekend in de oren klinkt is de kreet ‘All lives Matter’. Niemand zal ontkennen dat alle levens ertoe doen, echter lijkt deze reactie over het hoofd te zien welke boodschap de Black Lives Matter beweging wilt overbrengen. Mensen die op deze wijze reageren lijken niet bewust te zijn van historische gebeurtenissen en eventuele machtsstructuren die daarmee gepaard gaan. De Black Lives Matter beweging probeert de mythe van de zwarte man als crimineel aan te vechten door deze aspecten aan het licht te brengen.

Lees verder

Grip op de waarheid

Flickr | Alisdare Hickson (CC BY-SA 2.0)

Door Emma Zijtregtop

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.Donald Trump

Klimaatverandering is slechts een van de vele onderwerpen waar Donald Trump uitspraken over doet die te betwisten vallen. Niet op zijn mondje gevallen, schroomt The Donald niet om zijn mening hoorbaar te maken en in te spelen op de gevoelens van het publiek, zonder altijd een beroep te doen op objectieve feiten. Dit fenomeen werd door The Oxford Dictionary in 2016 geduid met het woord ‘post-truth’. Het duidt omstandigheden aan waarin objectieve feiten minder van invloed zijn in het vormen van de publieke opinie dan emoties en persoonlijke voorkeuren. In een tijd waarin de scheiding tussen ‘echt’ en ‘nep’ nieuws steeds kleiner wordt, en campagnes niet meer berusten op het informeren en overtuigen, maar op het manipuleren van mensen, is het een prangende vraag hoe we met post-truth moeten omgaan.

Lees verder

Onafhankelijk onder de plak

Door Kristian Bakker

Hoewel het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) steevast beweert dat het een onafhankelijk instituut is, moet het na de onthullingen van vorige week misschien toegeven dat de verhouding met het ministerie van Justitie en Veiligheid toch vrij intiem is. Zo werd bekend dat er bij een belangrijk onderzoek naar het beleid rondom coffeeshops enorme invloed is uitgeoefend door beleidsmedewerkers van het (toenmalige) ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit beperkte zich niet enkel tot het aanpassen van enkele onwelgevallige formuleringen; tijdens elk stadium van het onderzoeksproces waren de beleidsmedewerkers aanwezig. Bij het formuleren van de onderzoeksopzet, uitbestedingen van datavergaring en het schrijven van de conclusie waren de beleidsmedewerkers van de minister bezig met het beïnvloeden van het onderzoek. Je zou haast kunnen zeggen dat het WODC flink onder de plak zit bij het ministerie.

Lees verder

Over de (on)zekerheid van hersenonderzoek

Flickr | NIH Image Gallery (CC BY-NC 2.0)

Door Eva van Beek

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ligt al vanaf haar geboorte onder vuur. Dit zeer invloedrijke handboek voor psychologen en psychiaters bepaalt wereldwijd welke (patronen van) gedragingen en gevoelens normaal en welke abnormaal zijn. Een veel gehoorde kritiek op de DSM is dat zij ‘onwetenschappelijk’ zou zijn. De psychiatrische categorieën komen namelijk tot stand aan de vergadertafel, waar een groep psychiaters democratisch stemt over welke stoornissen wel of niet opgenomen worden in de DSM, zonder dat hier harde bewijzen voor zijn. Dit werd nog eens pijnlijk duidelijk toen bij de totstandkoming van de nieuwste editie (DSM-5) een website werd geopend waar iedereen mocht meediscussiëren over voorgestelde nieuwe stoornissen. De DSM-categorieën lijken hierdoor eerder een afspiegeling van een sociale norm, dan feitelijke stoornissen. 

Lees verder

Experts gered?

Flickr| Epic Fireworks (CC BY 2.0)

Door Felix Kelder

Afgelopen 3 december kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met een rapport over het gevaar van vuurwerk tijdens oud en nieuw. Het rapport eindigt met een advies aan de regering: verbiedt het verkopen van knalvuurwerk en vuurpijlen in zijn geheel. Deze conclusie trekt de OVV na het onderzoeken van wat er de afgelopen jaren tijdens oud en nieuw is gebeurd, en is voornamelijk gestoeld op statistisch onderzoek. Zo blijkt het dat er tijdens oud en nieuw elk jaar vier keer meer vernielingen zijn dan op een feestdag als Koningsdag, en is er tien keer meer overlast dan op een normale dag.

Lees verder

Waarheid als een koe

Bouwe Brouwer ‘Us mem’ (CC BY-SA 3.0)

Door Gery van Westbroek

Het koloniale verleden duikt regelmatig op in hedendaagse discussies, zoals het al dan niet van hun voetstuk halen van Zwarte Piet of oude zeehelden. Daarbij wordt met onze ogen van nu een oordeel geveld over situaties uit het verleden. Dat roept de vraag op of onze hedendaagse normen en waarden wel zo superieur zijn als we denken, en of we ze zonder meer over de geschiedenis kunnen uitstorten.

Lees verder